Środki ostrożności w związku z ręcznymi maszynami

Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na warunki z podwyższonym ryzykiem wypadków. W przypadku prac z wykorzystaniem ręcznych maszyn zawsze należy dokonać oceny ryzyka związanego z wykonywaniem pracy. Powinieneś również pamiętać, aby:

  • Otrzymać dokładny instruktaż użycia maszyn i narzędzi, które najlepiej nadają się do wykonania danego zadania.
  • Upewnić się, że np. dostosowanie danego narzędzia do materiału, który będziesz obrabiać nie stwarza niebezpieczeństwa.
  • Ręcznych maszyn nie powinno się używać na wysokości powyżej ramion, do tego rodzaju prac używaj rusztowań, a nie drabin.
  • Sprawdzać, czy wyposażenie ochronne jest zamontowane poprawnie.
  • Podczas pylących prac używać wyposażenia ochronnego dróg oddechowych. Jeżeli prace trwają więcej niż 3 godziny dziennie, korzystaj z masek tlenowych lub masek całotwarzowych.
  • Jeżeli prace trwają mniej niż 3 godziny dziennie, używaj ochrony dróg oddechowych z filtrem. Stosuj ją również wtedy, gdy jest ona wymagana. Jako minimum używaj filtra P2.

Dowiedz się więcej:
Środki ostrożności