O czym powinieneś pamiętać przy wykopach

Nie zawsze wiadomo, w jakim podłożu wykonywane będą prace oraz jak rozmieszczona jest sieć przewodów w ziemi. Dlatego powinieneś mieć dobre rozeznanie. W przypadku większych maszyn musisz również zwrócić uwagę, czy w ziemi nie ma przewodów powietrznych, które mógłbyś uszkodzić. Zanim rozpoczniesz prace, musisz m.in.:

  • Zapewnić zezwolenie na wykopy
  • Otrzymać informacje o rozmieszczeniu przewodów
  • Zapewnić oznakowanie instalacji w ziemi
  • Upewnić się, że dostarczone plany przedstawiają rzeczywistą sieć przewodów i kanalizacji
  • Zasięgnąć informacji o ew. zanieczyszczeniach
  • Zapewnić plan oznakowania w miejscach publicznych
  • Zapewnić przestrzeganie odstępu bezpieczeństwa do przewodów powietrznych

Dowiedz się więcej:
Podręcznik dla grupy bezpieczeństwa (strona 78-86)