Wykopy wymagają przygotowania

Wszystkie rodzaje prac wykopowych wymagają zapewnienia odpowiednich warunków. Istnieją stałe przepisy dotyczące sposobu, w jaki większe wykopy mają zostać zabezpieczone oraz co należy zrobić, jeżeli zabezpieczenie wykopu nie jest możliwe. Pamiętaj, że ziemia jest ciężka, a w dużej ilości bardzo ciężka, więc ważne jest, abyś zwrócił szczególną uwagę na obowiązujące przepisy.

Dowiedz się więcej:
Podręcznik grupy bezpieczeństwa (strona 78-86)