Wykopy w pobliżu sieci przewodów

Prace wykopowe obciążają układ mięśniowo-szkieletowy. Dlatego też w miarę możliwości unikaj ręcznych wykopów. W zamian używaj odpowiednich urządzeń do wykonywania wykopów, lecz zwróć również uwagę na wymogi związane z odpowiednimi środkami ostrożności, które obejmują m.in.:

  • Planowanie przed, podczas oraz po wykonaniu prac wykopowych.
  • Informacje o przewodach oraz zabezpieczenia wykopów.

Dowiedz się więcej:
Instrukcja branżowa dotycząca wykopów