Maszyny wymagają szacunku

Brak odpowiednich instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie to najważniejsze przyczyny wypadków i szkód na placu budowy przy pracy z wykorzystaniem narzędzi i maszyn. W razie wątpliwości przeczytaj instrukcję obsługi i stosuj się do zalecanych środków bezpieczeństwa oraz używaj jedynie maszyn i narzędzi w dobrym stanie. Zmniejsza to ryzyko wypadków przy pracy.

Wszystkie maszyny, pomoce techniczne i urządzenia budowlane muszą posiadać oznakowanie CE i podlegać prawidłowej konserwacji. Do maszyn powinna zawsze być dołączona instrukcja obsługi w języku duńskim, a ponadto wolno je obsługiwać jedynie osobom posiadającym wiedzę o ich prawidłowej i bezpiecznej obsłudze. Pamiętaj, że osobom poniżej 18 roku życia nie wolno używać wielu maszyn.