Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat konieczności zabezpieczenia wykopu.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Wszystkie zbocza niosą ze sobą niebezpieczeństwo osunięcia.
Tak
Nie
Podłoże, w którym były już prowadzone wykopy jest stabilniejsze niż dziewicze podłoże.
Tak
Nie
Jedynie w przypadku wykopów na głębokość powyżej 2 metrów należy zapewnić wyjścia ewakuacyjne w postaci np. drabin.
Tak
Nie
Wykop na głębokość 5 metrów powinien mieć proporcje 1:2, co oznacza, że na każde 2 pionowe metry wykopu przypada 1 metr poziomy, aby skarpa nie była zbyt stroma.
Tak
Nie
Duże natężenie ruchu drogowego w pobliżu może zmniejszyć stabilność wykopów.
Tak
Nie
W przypadku wykopów bez skarp o głębokości do 2,25 metra należy jako minimum zabezpieczyć prace przy pomocy rozpór umieszczonych między pionowo ustawionymi płytami ze sklejki.
Tak
Nie
Boksy szalunkowe nie muszą stać na dnie wykopu.
Tak
Nie
W przypadku wykopu bez skarp o głębokości powyżej 2,25 metra należy użyć szalunku ze wzmocnieniem listwami.
Tak
Nie
Boksy szalunkowe to najpewniejsza dostępna forma zabezpieczenia wykopu.
Tak
Nie
Materiały i urobek można umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi wykopu.
Tak
Nie
Zobaczjak ci poszło
twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter
inne ludy strzeli