Sprawdzian dotyczący symboli oznaczających niebezpieczeństwo

Od dnia 20 stycznia 2009 r. do 1 czerwca 2015 r. obowiązujące dotychczas symbole oznaczające niebezpieczeństwo zastępowane są nowymi międzynarodowymi symbolami.

Znajdź nowe symbole na stronie internetowej www.styrpaastofferne.dk

Znajdź nowy symbol oznaczający substancję „wywołującą podrażnienia w kontakcie ze skórą i oczami oraz reakcje alergiczne”.