Zadanie: Wymogi dotyczące szkoleń w związku z pracą z niebezpiecznymi substancjami

Wyszukaj w Internecie.

Sprawdź jakie należy mieć wykształcenie lub jakie należy przejść szkolenia, aby móc pracować z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji.

Znajdź najbliższą lokalizację organizacji oferujących takie szkolenia.

Możesz skorzystać z następujących linków bar-ba.dk i styrpaastofferne.dkWyszukaj w Internecie.