Sprawdź swoją wiedzę: Czy znasz symbole oznaczające niebezpieczeństwo?

twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter

Chemia i niebezpieczne substancje

Niestosowanie się do zalecanych przy pracy z niebezpiecznymi substancjami środków ostrożności może mieć katastrofalne konsekwencje. Sprawdź swoją wiedzę i zobacz, jak dobrze je znasz.

Możesz skorzystać z linków bar-ba.dk i styrpaastofferne.dk

To oznakowanie literami Tx oznacza
Niebezpieczeństwo wycieku substancji toksycznych
Bardzo toksyczne!
Nie wolno spożywać
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Substancje oznakowane trupią czaszką i literami Tx są bardzo toksyczne. Pamiętaj o środkach ochrony osobistej, których należy użyć, albo najlepiej: poszukaj innego produktu.

To oznakowanie literą T oznacza
Substancja powoduje oparzenia!
Niebezpieczne opary!
Substancja toksyczna!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Substancje oznakowane trupią czaszką i literą T są bardzo toksyczne. Rozważ użycie środków ochrony osobistej i spróbuj znaleźć mniej niebezpieczny substytut (inny produkt).

To oznakowanie literami Xn oznacza
Substancja szkodliwa dla zdrowia!
Nie wolno dopuścić do kontaktu ze skórą.
Substancja szkodliwa dla środowiska!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Czarny krzyż z literami Xn oznacza, że produkt jest szkodliwy dla zdrowia i zawsze powinieneś chronić się przed kontaktem z nim. Spróbuj znaleźć inny mniej niebezpieczny produkt.

To oznakowanie literą C oznacza:
Chroni skórę i inne powierzchnie
Substancja żrąca!
Zagrożenie pożarem!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Oznakowanie probówką, z której kapie oznacza, że substancja jest żrąca. Dlatego też nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu substancji ze skórą.

To oznakowanie z literą E oznacza
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Dynamit!
Substancja wybuchowa!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Jeżeli substancja oznakowana jest czarną eksplodującą kulą, oznacza to, że jest ona wybuchowa i łatwo eksploduje. Istnieje niewiele wybuchowych substancji, więc jeżeli będziesz mieć z takimi do czynienia, sprawdź dokładnie środki ostrożności przy ich zastosowaniu.

To oznakowanie literami Fx oznacza
Substancję wyjątkowo łatwopalną
Substancja nadaje się na ognisko!
Substancja wydziela nadmierne ciepło!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Płomień z literami Fx oznacza, że substancja jest wyjątkowo łatwopalna. Oznacza to, że może się ona zapalić jedynie pod wpływem ciepła i nie potrzeba do tego iskry. Zwróć uwagę na sposób przechowywania substancji.

To oznakowanie literą F oznacza
Nieduże ryzyko pożaru!
Powoduje poparzenia skóry!
Substancja jest wyjątkowo łatwopalna!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Płomień z literą F oznacza, że substancja jest wyjątkowo łatwopalna. Trzymaj substancję z dala od każdej formy ognia i iskier. Zwróć również uwagę na uszkodzone przewody elektryczne i maszyny, z których mogą wydobywać się iskry.

To oznakowanie literą O oznacza
Substancja o właściwościach utleniających!
Substancja ogniochronna!
Substancja łatwopalna!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Okrągły pierścień z płomieniami oraz litera O oznaczają, że substancja działa utleniająco. Oznacza to, że sama w sobie nie jest ona łatwopalna, lecz powinna być trzymana z dala od produktów łatwopalnych, ponieważ może rozniecić ogień w przypadku pożaru.

To oznakowanie literą N oznacza
Substancja niebezpieczna dla ryb
Nawóz!
Substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego!
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Substancje oznakowane zwiędłym drzewem i nieżywą rybą stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego też powinieneś zwrócić szczególną uwagę, aby nie wyciekły do środowiska naturalnego, a w przypadku takiego wycieku podjąć szczególne działania.

To oznakowanie z literami Xi oznacza
Powoduje miejscowe podrażnienia!
Substancja szkodliwa dla zwierząt!
Substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Czarny krzyżyk z literami Xi oznacza, że substancja powoduje miejscowe podrażnienia. Oznacza to, że w kontakcie ze skórą lub przy wdychaniu substancji może wystąpić swędzenie, uczucie pieczenia lub zaczerwienienie rąk, ciała, oczu i dróg oddechowych.

inne ludy strzeli
(25%)
(75%)