Pytania dotyczące higieny osobistej w związku z niebezpiecznymi substancjami

Co bieżąca higiena, mycie rąk itp., oznacza dla Waszej skóry?

Jak myślicie, czy wszystkie place budowy wyposażone są w łazienki?

Co byście zrobili w przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami w miejscu, gdzie nie ma łazienki?