Pytania dotyczące specjalnej oceny miejsca pracy (APV) przy pracy z niebezpiecznymi substancjami

Jakie szczególne przepisy obowiązują przy sporządzaniu oceny miejsca pracy (APV) w przypadku obcowania z niebezpiecznymi substancjami?

Jak sądzicie, co oznacza, że istnieje specjalna ocena miejsca pracy?

Jak sądzicie, jak w najlepszy sposób zapoznać pracowników z tym tematem i przekonać ich do zachowania szczególnej ostrożności podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami?