Azbest

BAR Bygge & Anlæg (Duńska Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym) opracowała dwie instrukcje branżowe. Pierwsza zawiera informacje o produktach, które mogą zawierać azbest oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić, druga omawia ogólne przepisy związane z azbestem.

Czytaj więcej:
Azbest

Ogólne przepisy dotyczące azbestu

Duński Urząd Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet) stworzył specjalną stronę tematyczną o azbeście:
Strona tematyczna o azbeście