Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie…

Podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami i materiałami ważne jest, abyś był świadomy ryzyka oraz koniecznych środków ostrożności. Powinieneś m.in. unikać niebezpiecznych substancji, wypracować odpowiedni przebieg pracy i korzystać z należytego wyposażenia ochronnego.

Czytaj więcej:
Osobiste bezpieczeństwo