Fakty o azbeście

Azbest składa się z bardzo cienkich włókien stwarzających niebezpieczeństwo przy wdychaniu. Wdychanie azbestu jest szkodliwe i grozi pylicą oraz chorobami nowotworowymi płuc, które występują dopiero 30-40 lat po kontakcie z substancją.

W Danii używanie azbestu jako izolacji jest zakazane od 1972 roku, a stosowanie go w produktach eternitowych od 1986 roku. Wcześniej był wykorzystywany w dużym zakresie. Dlatego też ryzyko znalezienia azbestu w budynkach z tego okresu jest znaczne.

W razie wątpliwości należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących azbestu.