Fakty o kierowaniu pojazdami na placu budowy

Na placu budowy może panować duży chaos, dlatego też ważne jest, abyś dbał zarówno o drogi dostępu jak i drogi transportowe. Plac budowy powinien spełniać następujące wymagania:

  • Cały ruch drogowy musi przebiegać bez stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia.
  • Drogi dostępu oraz transportowe muszą zostać tak zorganizowane, aby możliwe było użycie technicznych pomocy.
  • W miarę możliwości należy utworzyć oddzielne drogi transportowe dla pieszych i dla pojazdów mechanicznych.