Fakty o przemieszczaniu przy pomocy dźwigu, wózka jezdniowego, osprzętu do podnoszenia i podnośników teleskopowych

Organizacja placu budowy. Plac budowy należy urządzić w taki sposób, aby możliwe było użycie technicznych pomocy do transportu materiałów, co całkowicie ogranicza obciążenie lub zmniejsza je do minimum.

  • Unikaj ręcznego podnoszenia ciężkich przedmiotów.
  • Kamienie i inne ciężkie materiały podnoś bezpośrednio z miejsca składowania i przenoś do miejsca pracy przy pomocy dźwigu, podnośnika teleskopowego lub innych pomocy technicznych – w zależności od placu budowy.