Fakty o podnoszeniu ciężkich przedmiotów podczas pracy z elementami konstrukcyjnymi

Elementy konstrukcyjne są z reguły zbyt duże i ciężkie, aby przenosić je ręcznie bez narażania się na urazy. Dlatego też unikaj ręcznego przenoszenia elementów konstrukcyjnych.

  • W miarę możliwości przy transporcie i rozmieszczaniu elementów konstrukcyjnych korzystaj z technicznych pomocy.
  • Używaj zatwierdzonych podnośników i krążków linowych.
  • W przypadku korzystania z urządzeń zawsze przeglądaj instrukcję obsługi producenta.