Fakty o podnoszeniu ciężarów podczas obsługi narzędzi i maszyn

Korzystanie z ciężkich maszyn może mieć negatywny wpływ na organizm, ponieważ pozycje wykonywania pracy są często niewygodne. Szkodliwe jest również podnoszenie ciężkich przedmiotów oraz nierównomiernie rozłożonych ciężarów.

  • Do transportu i rozmieszczania maszyn i narzędzi należy używać pomocy technicznych. Skorzystaj np. z minidźwigu na wózku
  • Bez użycia technicznych pomocy nie wolno podnosić maszyn i ich części wyżej niż na wysokość ramion.
  • Przed przemieszczeniem maszyny rozmontuj ją na możliwie najmniejsze części.
  • Do rozmieszczenia maszyn lub/i narzędzi mogą być potrzebne dwie osoby.