Problemy i propozycje ich rozwiązania podczas pracy z betonowymi elementami

Betonowe elementy są duże i ciężkie. Łatwo może dojść do wypadków, więc zachowuj ostrożność i stosuj się do zalecanych środków ostrożności.
Problemy:

  • Upadek z drabiny
  • Pył oraz szkodliwy dla zdrowia wpływ pyłu kwarcowego oraz poliuretanu.
  • Podnoszenie ciężkich przedmiotów oraz prace w niewygodnych pozycjach.
  • Hałas i wibracje emitowane przez maszyny i narzędzia.

Rozwiązania:

  • Unikaj podnoszenia. Przy przemieszczaniu elementów korzystaj ze sprzętu do podnoszenia oraz transportu.
  • Zadbaj o wystarczającą ilość miejsca i dobry dostęp do materiałów i narzędzi.
  • Tam, gdzie jest to możliwe, zamiast drabin używaj podnośników.