Prowadzenie i montaż kabli

  • Kabli nie wolno rozkładać bezpośrednio na ziemi. Na obszarach ruchu, zarówno ruchu pieszych jak i pojazdów mechanicznych, kable należy odpowiednio zabezpieczać.
  • W przypadku rozkładania kabli pod ziemią należy zwrócić uwagę na inne istniejące już przewody zasilające (lub te zaplanowane na późniejszy etap budowy).
  • Zawsze musisz zwracać uwagę na inne wykonywane prace lub planowane instalacje.
  • Tymczasowe przewody instalacyjne oraz przewody z podwójną izolacją należy układać w ziemi na głębokości min. 35 cm. Należy je nakryć zatwierdzoną osłoną lub poprowadzić w rurach osłonowych do kabli.
  • Przewód prowadzący z sieci zasilania do głównej szafy bezpiecznikowej należy szczególnie chronić przed mechanicznym przeciążeniem.
  • Wszystkie przewody przedłużaczy muszą być wyposażone w uziemienie.

Tutaj dowiesz się więcej na ten temat:
Podręcznik dla grupy bezpieczeństwa (zwłaszcza str.107-122)