Szklarza-Pytania

Pytania dotyczące oświetlenia orientacyjnego i roboczego

Kto odpowiada za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia?

Sprawdzian dotyczący porad o drabinach

Spróbuj znaleźć 10 najlepszych porad związanych z koniecznością wykorzystania przy pracy drabiny. Zanotuj je na kartce. Następnie spróbuj znaleźć 10 porad na tej lub innych stronach w Internecie. Sprawdź, czy […]

Pytania dotyczące niebezpieczeństw przy pracy na dachu

Kto jest odpowiedzialny za Twoje bezpieczeństwo podczas pracy na dachu?

Zadanie dotyczące unikania pracy na drabinach

Podaj kilka sytuacji w pracy, w których zazwyczaj użyłbyś drabiny. Przemyśl, czy znalazłbyś inny sposób, aby wykonać daną pracę unikając użycia niebezpiecznej drabiny. Spróbuj podać odpowiednie pomoce techniczne. Pamiętaj – […]

Pytania dotyczące porządku i bezpieczeństwa

Jakie niebezpieczne sytuacje mogą powstać i do jakich wypadków może dojść, jeżeli w miejscu pracy panuje nieporządek? Kto Twoim zdaniem powinien sprzątać? Czy sprzątanie jest wliczone w ustaloną cenę? Co […]

Zadanie dotyczące środków ochrony osobistej

Obejrzyj film i znajdź te sytuacje, w których Bent E nie korzysta ze środków ochrony osobistej lub niepoprawnie ich używa. Pomyśl, jakich środków ochrony osobistej Ty użyłbyś w tych sytuacjach. […]

Pytania dotyczące porządku i efektywnej pracy

Jakie inne przykłady przychodzą Ci na myśl w związku z sytuacją, w której z powodu panującego bałaganu trzeba zrezygnować z pomocy technicznych, mimo że powinny one zostać zastosowane? Czy bałagan […]

Pytania dotyczące środków ochrony osobistej

Czy Bent E korzysta w filmie z tych środków ochrony osobistej, z których powinien? Jakich środków ochrony osobistej powinien użyć? Przed czym one chronią? Kto odpowiada za to, czy używa […]

Zadanie dotyczące porządku na placu

Obejrzyj film i zanotuj, jak można przeciwdziałać nieporządkowi i kto jest odpowiedzialny za sprzątanie i utrzymywanie porządku. Przemyśl, jaki wpływ bałagan ma na jakość Twojej pracy, Twoje bezpieczeństwo i zarobki. […]

Pytania dotyczące konserwacji środków ochrony osobistej

Jakie znaczenie dla środków ochrony osobistej ma ich konserwacja? Co dzieje się, jeżeli nie są one czyszczone i nie podlegają konserwacji? Kto odpowiada za czyszczenie i konserwację środków ochrony osobistej? […]

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat porządku i bałaganu

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Zadanie: Jak nazywają się następujące środki ochrony osobistej?

Spójrz na zdjęcie i nazwij poszczególne środki ochrony osobistej? W jakich sytuacjach w pracy użyłbyś ich? Przed czym one chronią?

Pytania dotyczące wibracji rąk/ramion:

Jak można uniknąć urazów związanych z wibracjami? Co możecie zrobić, aby zmniejszyć wibracje w Waszym miejscu pracy?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń: Shake it baby!

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat odpowiednich warunków.

Właściwe środki pomocnicze oraz odpowiednie warunki mogą zapobiec urazom związanym z korzystaniem z wibrujących urządzeń. Niezależnie od tego, ile masz siły, silnie wibrujące maszyny mogą wpływać na Twój stan zdrowia. […]