Robotnik budownictwa głębokościowego-Pytania

Pytania dotyczące Twojego zachowanie w przypadku pylenia

Kto ponosi odpowiedzialność za to, abyście nie byli narażani na działanie szkodliwego pylenia? Co sami zrobilibyście, gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat współpracy i dobrej atmosfery pracy

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdzian: Z jakimi rodzajami pyłu masz styczność

Sprawdź w Internecie, w jakich miejscach na placu budowy znajdują się największe źródła pyłu. Jak ten pył wpływa na Ciebie? Wejdź np. na stronę bar-ba.dk Przemyśl, w jakich sytuacjach pył […]

Sprawdź swoją wiedzę na temat współpracy i dobrej atmosfery pracy.

Niewiele potrzeba, aby uniknąć stresu i konfliktów. Zaleca się rozmowy o dobrych i złych doświadczeniach podczas pracy oraz współpracy w zakładzie i na placu budowy.

Sprawdź swoją wiedzę: Ile wiesz o pyle?

Sprawdź swoją wiedzę – ile wiesz o pyle?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat środków ochrony osobistej

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Pytania dotyczące porządku i bezpieczeństwa

Jakie niebezpieczne sytuacje mogą powstać i do jakich wypadków może dojść, jeżeli w miejscu pracy panuje nieporządek? Kto Twoim zdaniem powinien sprzątać? Czy sprzątanie jest wliczone w ustaloną cenę? Co […]

Zadanie dotyczące środków ochrony osobistej

Obejrzyj film i znajdź te sytuacje, w których Bent E nie korzysta ze środków ochrony osobistej lub niepoprawnie ich używa. Pomyśl, jakich środków ochrony osobistej Ty użyłbyś w tych sytuacjach. […]

Posłuchaj, jak brzmi uszkodzenie słuchu

Oblicz obciążenie hałasem, któremu poddawany jesteś podczas Twojego dnia pracy ( http://www.hse.gov.uk/noise/calculator.html ) Być może Twój słuch już jest uszkodzony. Sprawdź stan Twojego słuchu (http://www.digital-recordings.com/hearing-test/ht-products.html) lub (http://www.digital-recordings.com/hearing-test/ht-products.html )

Sprawdzian dotyczący symboli oznaczających niebezpieczeństwo

Od dnia 20 stycznia 2009 r. do 1 czerwca 2015 r. obowiązujące dotychczas symbole oznaczające niebezpieczeństwo zastępowane są nowymi międzynarodowymi symbolami. Znajdź nowe symbole na stronie internetowej www.styrpaastofferne.dk Znajdź nowy […]

Sprawdzian dotyczący technicznych pomocy przy przyjmowaniu prawidłowych pozycji przy pracy

Wejdź na stronę internetową www.bygergo.dk. Wyszukaj te pomoce techniczne, które przydadzą Ci się do wykonywania Twojego zawodu. Przemyśl, w jakich obciążających układ mięśniowo-szkieletowy sytuacjach możesz się znaleźć. Oraz znajdź to […]

Pytania dotyczące konserwacji

Maszyny budowlane często są duże, ciężkie i mają specjalne i skomplikowane wyposażenie. Kto ponosi odpowiedzialność za poprawne korzystanie z maszyn budowlanych? Kto sprawdza, czy maszyna działa tak jak powinna? Konserwacja […]

Pytania dotyczące pracy na wysokości

Czy zdarzyło się Wam pracować na wysokości? Jak?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń o prawidłowych pozycjach podczas wykonywania pracy

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Pytania dotyczące zakupu maszyn

Maszyny ułatwiają ciężką i nieprzyjemną pracę. Ale kto odpowiada za korzystanie z udostępnionych maszyn? Kto powinien być odpowiedzialny za zakup maszyn i pomocy technicznych? Jakie maszyny pomagają zmniejszyć lub całkowicie […]