Pracownik budowlany wykonujący prace asfaltowe-Pytania

Pytania dotyczące planów oznakowania

Czy w filmie, w którym Bent E pracuje w pobliżu ruchu drogowego, mogły zaistnieć niebezpieczne dla niego sytuacje? Jak mógłby wyglądać plan oznakowania dla wykonywanej w tym filmie pracy? Jakich […]

Pytania dotyczące hałasu podczas pracy w pobliżu ruchu drogowego

Porozmawiajcie o możliwym wyposażeniu chroniącym przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza podczas wykonywania prac w pobliżu ruchu drogowego .

Pytania dotyczące oświetlenia

Jakie konsekwencje ma nieodpowiednie oświetlenie w Twoim miejscu pracy? Co sam możesz zrobić, aby poprawić oświetlenie?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat prac w pobliżu ruchu drogowego

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Wytypuj 10 prawidłowych odpowiedzi na temat odległości od ruchu drogowego.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego. Prawidłowe oznakowanie może ochronić Cię przed wjeżdżaniem na Twój obszar pracy samochodów i rowerów stwarzających zagrożenie dla Ciebie i Twoich […]

Pytania dotyczące oświetlenia orientacyjnego i roboczego

Kto odpowiada za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia?

Pytania dotyczące prac w pobliżu ruchu drogowego

Czy spotkałeś się z niebezpiecznymi sytuacjami podczas rozstawiania rusztowań w pobliżu ruchu drogowego? Jakie?

Pytania dotyczące wibracji rąk/ramion:

Jak można uniknąć urazów związanych z wibracjami? Co możecie zrobić, aby zmniejszyć wibracje w Waszym miejscu pracy?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń: Shake it baby!

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat odpowiednich warunków.

Właściwe środki pomocnicze oraz odpowiednie warunki mogą zapobiec urazom związanym z korzystaniem z wibrujących urządzeń. Niezależnie od tego, ile masz siły, silnie wibrujące maszyny mogą wpływać na Twój stan zdrowia. […]

Zadanie dotyczące wibracji

Dobierzcie się w pary. Przemyślcie, jaka jest alternatywa dla zmniejszenia obciążenia wibracjami.

Pytania dotyczące ilości/harmonogramu pracy

Przyjęcie przez mistrza nierealistycznych harmonogramów lub zbyt wielu zleceń może oznaczać dla Ciebie stres oraz nadgodziny. W jaki sposób zareagujesz? Złością/irytacją (powinien do diabła sam zauważyć, że tak nie da […]

Pytania dotyczące planowania i przepływu informacji

Obejrzyj film i omów te sytuacje, w których planowanie odgrywa ważną rolę dla współpracy i dobrej atmosfery pracy. Co dobre planowanie i otrzymywanie informacji we właściwym czasie oznacza dla Waszej […]

Pytania dotyczące wpływu na własną pracę

Czy Bent E ma wpływ na wykonywaną przez siebie pracę oraz możliwość zaplanowania swojego dnia pracy? Co możecie zrobić, aby mieć większy wpływ na własny dzień pracy?