Pracownik budowlany wykonujący prace asfaltowe-Fakty

Fakty o ryzyku urazów i podrażnień

Twoja praca może działać obciążająco na wiele różnych sposobów, co wiąże się z dużym ryzykiem urazów i podrażnień. Powodowane są one m.in. przez: Dzienny, tygodniowy lub roczny wymiar pracy Częstotliwość […]

Ogólne fakty o ochronie słuchu:

Ochrona słuchu musi nie tylko wygłuszać hałas w możliwie największym stopniu. Musisz być również w stanie porozumiewać się z innymi na placu i móc usłyszeć, jeśli ktoś krzyczy, aby Cię […]

Fakty o azbeście

Azbest składa się z bardzo cienkich włókien stwarzających niebezpieczeństwo przy wdychaniu. Wdychanie azbestu jest szkodliwe i grozi pylicą oraz chorobami nowotworowymi płuc, które występują dopiero 30-40 lat po kontakcie z […]

Pomoce techniczne, które mogą Ci ułatwić pracę:

Ogranicz hałas – wyłącz np. nieużywane narzędzia, unikaj uderzania metalem o metal. Ogranicz pracę maszyn emitujących hałas – np. korzystając z szoferek w maszynach budowlanych, zamykając m.in. sprężarki w oddzielnych […]

Niebezpieczne substancje

Substancje chemiczne i pył mogą wywoływać egzemę oraz reakcje alergiczne. W ekstremalnych przypadkach powodują również urazy m.in. mózgu i układu nerwowego oraz stanowią przyczynę chorób u przyszłego potomstwa. Dlatego też […]

Nie wolno Ci zakładać, że dobrze słyszysz!:

Ciężko może być Ci usłyszeć, że hałas jest zbyt duży. Zmiany poziomu hałasu o 1 dB(A) prawie nie słychać. Zmiana o 3 dB(A) podwaja hałas lub zmniejsza go o połowę […]

Rozpuszczalniki organiczne

Organiczne rozpuszczalniki przedostają się do organizmu przez skórę i płuca i mogą powodować poważne urazy. Także rozpuszczalniki, które nie mają nieprzyjemnego zapachu i ogólnie nie są niebezpieczne mogą stwarzać ryzyko […]

Dane techniczne dotyczące ochrony słuchu:

Wyposażenia ochrony słuchu należy używać, jeżeli występuje ryzyko obciążenia hałasem o wartości 80 dB(A). Zapewnia to ochronę przed uszkodzeniem słuchu. Zatyczki do uszu mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku. Aby […]

Poznaj poszczególne substancje

W sektorze budowlanym korzystamy z ok. 70 000 różnych form substancji chemicznych i materiałów. Tutaj znajdziesz zgodne z zaleceniami BHP metody pracy z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji i materiałów. Dowiedz się […]

Instrukcja branżowa dotycząca hałasu i wibracji:

Instrukcja branżowa o hałasie i wibracjach: Ta instrukcja zawiera zalecenia dotyczące środków ostrożności w przypadku wibracji rąk i ramion.Hałas i wibracje

Pył na placu budowy

Pył na placu budowy często stanowi poważny problem zarówno dla pracowników jak i jakości budowy. Jednakże pyleniu oraz jego konsekwencjom można zapobiegać. Tutaj dowiesz się więcej na ten temat:Instrukcja branżowa […]

Posłuchaj, jak brzmi uszkodzenie słuchu

Posłuchaj, jak brzmi muzyka u osoby z uszkodzeniem słuchu. (http://www.bar-ba.dk/Maskiner/Stoej/Stoejlinks.aspx )

Pozbądź się pyłu

Sektor budowlany kojarzy się z kurzem i pyłem. Pył wydobywa się z ziemi, materiałów budowlanych i biologicznych. Powoduje on często podrażnienia, które mogą prowadzić do poważnych urazów, zarówno doraźnych jak […]

Fakty o maszynach i narzędziach emitujących drgania

Obsługiwane ręcznie narzędzia do wiercenia i cięcia elementów budynku obciążają dłonie i ramiona. Może to objawiać się brakiem czucia, uczuciem mrowienia i bólem w palcach, dłoniach i ramionach. W najgorszym […]

Pamiętaj o własnym bezpieczeństwie…

Podczas pracy z niebezpiecznymi substancjami i materiałami ważne jest, abyś był świadomy ryzyka oraz koniecznych środków ostrożności. Powinieneś m.in. unikać niebezpiecznych substancji, wypracować odpowiedni przebieg pracy i korzystać z należytego […]