Murarz-Pytania

Pytania dotyczące wibracji rąk/ramion:

Jak można uniknąć urazów związanych z wibracjami? Co możecie zrobić, aby zmniejszyć wibracje w Waszym miejscu pracy?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń: Shake it baby!

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat odpowiednich warunków.

Właściwe środki pomocnicze oraz odpowiednie warunki mogą zapobiec urazom związanym z korzystaniem z wibrujących urządzeń. Niezależnie od tego, ile masz siły, silnie wibrujące maszyny mogą wpływać na Twój stan zdrowia. […]

Wypadki z udziałem drabin

Kliknij na artykuł prasowy i zobacz, co może się stać, jeżeli podczas pracy na drabinie nie zachowuje się należnej ostrożności. Wraz z kolegą odpowiedz na pytania zawarte w zadaniu.

Zadanie dotyczące wibracji

Dobierzcie się w pary. Przemyślcie, jaka jest alternatywa dla zmniejszenia obciążenia wibracjami.

Pracownik budowlany: Czy to mógłbyś być Ty?

Czy wiesz wszystko o niebezpieczeństwach związanych z pracą na drabinach? Wraz z kolegą przejdź przez kolejne etapy zadania. Omówcie w grupie, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami sami zetknęliście się podczas pracy […]

Pytania dotyczące ilości/harmonogramu pracy

Przyjęcie przez mistrza nierealistycznych harmonogramów lub zbyt wielu zleceń może oznaczać dla Ciebie stres oraz nadgodziny. W jaki sposób zareagujesz? Złością/irytacją (powinien do diabła sam zauważyć, że tak nie da […]

Pytania dotyczące pracy na podnośniku

Jakie niebezpieczeństwa związane są z pracą na podnośniku? Czy możecie uniknąć tych niebezpieczeństw? Jak? Kto może zrobić najwięcej dla Twojego bezpieczeństwa podczas pracy na podnośniku?

Pytania dotyczące planowania i przepływu informacji

Obejrzyj film i omów te sytuacje, w których planowanie odgrywa ważną rolę dla współpracy i dobrej atmosfery pracy. Co dobre planowanie i otrzymywanie informacji we właściwym czasie oznacza dla Waszej […]

Pytania w związku z poradami dotyczącymi pracy na podnośniku

Jakie porady i zalecenia obowiązują Was podczas pracy na podnośniku? Sprawdźcie na tej lub innych stronach w Internecie. Czy zalecenia te stanowią utrudnienie czy ułatwienie wykonywanej pracy? Czy skorzystalibyście z […]

Pytania dotyczące wpływu na własną pracę

Czy Bent E ma wpływ na wykonywaną przez siebie pracę oraz możliwość zaplanowania swojego dnia pracy? Co możecie zrobić, aby mieć większy wpływ na własny dzień pracy?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat pracy na podnośniku/dźwigu osobowym.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Pytania dotyczące konfliktów

Czy w filmie pojawiają się sceny, w których Bent E wszczyna konflikt? W jaki sposób w zakładzie lub na placu budowy może powstać konflikt? Czy próbowaliście uniknąć konfliktu otwarcie odmawiając, […]

Pytania dotyczące Benta E w pyle

W jaki sposób Bant E mógł ograniczyć pylenie w sytuacji przedstawionej w filmie? I jeżeli nie można było uniknąć pyłu, jak można by się przed nim chronić? Z jakimi konsekwencjami […]

Pytania dotyczące uznania i szacunku

Obejrzyj film i zanotuj te sytuacje, w których Bent E źle wypowiada się o innych w zakładzie lub na placu budowy. W jaki sposób Ty lub inni uczniowie reagujecie na […]