Montażysta rusztowań-Pytania

Sprawdzian dotyczący Benta E na wysokości

Obejrzyj film i zanotuj na kartce, ile razy Bent E naraża się na niebezpieczeństwo na wysokości. Możliwe, że nie używa odpowiedniej ochrony, odpowiedniego zabezpieczenia, albo po prostu głupio postępuje. Przemyśl, […]

Pytania dotyczące oświetlenia orientacyjnego i roboczego

Kto odpowiada za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia?

Pytania dotyczące zabezpieczeń przed upadkiem z dachu

Czy istnieją wady korzystania z zabezpieczeń i osłon? Jakie mogłyby być powody dla nieużywania ich? Co jest potrzebne, aby można było z nich skorzystać?

Zadanie dotyczące bezpieczeństwa na dachu

Obejrzyj film i zanotuj, w których sytuacjach Bentowi E lub któremuś z jego kolegów grozi niebezpieczeństwo upadku. Przy pomocy np. Internetu i strony bar-ba.dk znajdź rozwiązania tych problemów w postaci […]

Sprawdzian dotyczący porad o drabinach

Spróbuj znaleźć 10 najlepszych porad związanych z koniecznością wykorzystania przy pracy drabiny. Zanotuj je na kartce. Następnie spróbuj znaleźć 10 porad na tej lub innych stronach w Internecie. Sprawdź, czy […]

Pytania dotyczące prac w pobliżu ruchu drogowego

Czy spotkałeś się z niebezpiecznymi sytuacjami podczas rozstawiania rusztowań w pobliżu ruchu drogowego? Jakie?

Pytania dotyczące Twojego zachowanie w przypadku pylenia

Kto ponosi odpowiedzialność za to, abyście nie byli narażani na działanie szkodliwego pylenia? Co sami zrobilibyście, gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji?

Zadanie dotyczące środków ochrony osobistej

Obejrzyj film i znajdź te sytuacje, w których Bent E nie korzysta ze środków ochrony osobistej lub niepoprawnie ich używa. Pomyśl, jakich środków ochrony osobistej Ty użyłbyś w tych sytuacjach. […]

Sprawdzian: Z jakimi rodzajami pyłu masz styczność

Sprawdź w Internecie, w jakich miejscach na placu budowy znajdują się największe źródła pyłu. Jak ten pył wpływa na Ciebie? Wejdź np. na stronę bar-ba.dk Przemyśl, w jakich sytuacjach pył […]

Pytania dotyczące środków ochrony osobistej

Czy Bent E korzysta w filmie z tych środków ochrony osobistej, z których powinien? Jakich środków ochrony osobistej powinien użyć? Przed czym one chronią? Kto odpowiada za to, czy używa […]

Sprawdź swoją wiedzę: Ile wiesz o pyle?

Sprawdź swoją wiedzę – ile wiesz o pyle?

Pytania dotyczące konserwacji środków ochrony osobistej

Jakie znaczenie dla środków ochrony osobistej ma ich konserwacja? Co dzieje się, jeżeli nie są one czyszczone i nie podlegają konserwacji? Kto odpowiada za czyszczenie i konserwację środków ochrony osobistej? […]

Pytania dotyczące porządku i bezpieczeństwa

Jakie niebezpieczne sytuacje mogą powstać i do jakich wypadków może dojść, jeżeli w miejscu pracy panuje nieporządek? Kto Twoim zdaniem powinien sprzątać? Czy sprzątanie jest wliczone w ustaloną cenę? Co […]

Zadanie: Jak nazywają się następujące środki ochrony osobistej?

Spójrz na zdjęcie i nazwij poszczególne środki ochrony osobistej? W jakich sytuacjach w pracy użyłbyś ich? Przed czym one chronią?

Pytania dotyczące porządku i efektywnej pracy

Jakie inne przykłady przychodzą Ci na myśl w związku z sytuacją, w której z powodu panującego bałaganu trzeba zrezygnować z pomocy technicznych, mimo że powinny one zostać zastosowane? Czy bałagan […]