Malarz-Pytania

Pytania dotyczące Benta E i drabiny

Obejrzyj film, w którym Bent E używa przy pracy drabiny. Czy drabina w tej sytuacji jest bezwzględnie niezbędna? Jakich technicznych pomocy mógłby użyć zamiast wdrapywać się na drabinę? Jakich niebezpieczeństw […]

Wypadek z udziałem pistoletu na śruby przemysłowe

Kliknij na nagłówek artykułu i wykonaj zadanie wraz z kolegą.

Pytania dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych

Czy w filmie pojawiają się problemy z bezpieczeństwem instalacji elektrycznych? Jakie mogą być skutki niedbałej pracy przy instalacjach elektrycznych? Co Bent E mógłby zrobić lepiej? Jakie są ogólne zasady dotyczące […]

Sprawdzian

Obejrzyj film i zapisz sytuacje, w których Bent E używa ręcznych maszyn. Rozważ, jakie obciążenia i niedogodności może/mogą stwarzać to urządzenie/te urządzenia. Rozważ alternatywy dla danych ręcznych maszyn. Pomyśl o […]

Pytania dotyczące oświetlenia

Jakie konsekwencje ma nieodpowiednie oświetlenie w Twoim miejscu pracy? Co sam możesz zrobić, aby poprawić oświetlenie?

Zadanie: Sporządź plan oświetlenia

Wyobraź sobie, że masz pracować w miejscu, w którym obecnie siedzisz. Zdecyduj się na konkretną pracę i wyobraź sobie, że masz ją wykonać. W jaki sposób można osiągnąć optymalne oświetlenie? […]

Pytania o bezpieczeństwie na drabinie

Czy uważacie, że pracownicy placów budowy potrafią bezpiecznie poruszać się na drabinach? W jaki sposób sami byście to zrobili? Dlaczego?

Pytania dotyczące oświetlenia orientacyjnego i roboczego

Kto odpowiada za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia?

Sprawdzian dotyczący porad o drabinach

Spróbuj znaleźć 10 najlepszych porad związanych z koniecznością wykorzystania przy pracy drabiny. Zanotuj je na kartce. Następnie spróbuj znaleźć 10 porad na tej lub innych stronach w Internecie. Sprawdź, czy […]

Pytania dotyczące niebezpieczeństw przy pracy na dachu

Kto jest odpowiedzialny za Twoje bezpieczeństwo podczas pracy na dachu?

Zadanie dotyczące unikania pracy na drabinach

Podaj kilka sytuacji w pracy, w których zazwyczaj użyłbyś drabiny. Przemyśl, czy znalazłbyś inny sposób, aby wykonać daną pracę unikając użycia niebezpiecznej drabiny. Spróbuj podać odpowiednie pomoce techniczne. Pamiętaj – […]

Zadanie dotyczące porządku na placu

Obejrzyj film i zanotuj, jak można przeciwdziałać nieporządkowi i kto jest odpowiedzialny za sprzątanie i utrzymywanie porządku. Przemyśl, jaki wpływ bałagan ma na jakość Twojej pracy, Twoje bezpieczeństwo i zarobki. […]

Pytania dotyczące konserwacji środków ochrony osobistej

Jakie znaczenie dla środków ochrony osobistej ma ich konserwacja? Co dzieje się, jeżeli nie są one czyszczone i nie podlegają konserwacji? Kto odpowiada za czyszczenie i konserwację środków ochrony osobistej? […]

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat porządku i bałaganu

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Zadanie: Jak nazywają się następujące środki ochrony osobistej?

Spójrz na zdjęcie i nazwij poszczególne środki ochrony osobistej? W jakich sytuacjach w pracy użyłbyś ich? Przed czym one chronią?