Dekarz-Fakty

Podręcznik bezpieczeństwa dla dekarzy: Uważaj na górze

Podesty i pomosty dekarskie, podnośniki budowlane, materiały dekarskie. To tylko kilka z wielu narzędzi, które mogą być Ci potrzebne do prac dekarskich. Często będziesz krył stare, zużyte dachy, co może […]

Zabezpieczenie przed upadkiem przez otwór w podłożu

Podczas prac remontowych istniejąca konstrukcja dachu może być osłabiona na tyle, że dach może grozić zawaleniem. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dach jest wytrzymały. Ewentualne braki należy naprawić lub […]

Fakty o stopniach pomocniczych

W celu zapewnienia optymalnych pozycji pracy na łatach można zamontować stopnie. Istnieją również stoły robocze, które można wykorzystać do rozmieszczania materiałów/dachówek i maszyn. Stoły te można przesuwać poziomo wzdłuż łat […]

Utrzymuj porządek instalacji elektrycznych

Niepoprawnie zamontowane, niezabezpieczone i niepodlegające bieżącej kontroli instalacje elektryczne są niebezpieczne. Dlatego też zawsze musisz zwracać uwagę na stan instalacji elektrycznych na placu budowy lub w innych miejscach, w których […]

Podkładki pod łaty/łaty dachowe

Wykonywanie prac oraz poruszanie się na dachu musi prebiegać bez ryzyka upadku z wysokości. Zwróć uwagę na następujące warunki: W nowym budownictwie wolno używać jedynie łat T1 o odpowiedniej grubości. […]

Oświetlenie na placu budowy

Niezależnie od wielkości placu budowy ważne jest jego odpowiednie oświetlenie. Zmniejsza ono ryzyko wypadków, ponieważ dokładnie widzisz, co robisz. Dlatego też zaleca się zapewnienie odpowiedniego oświetlenia oraz zasilania prądem. Istnieje […]

10 dobrych rad przy rozstawianiu drabiny

Drabiny zawsze należy odpowiednio rozstawiać, tzn. na twardym i równym podłożu Zawsze upewnij się, że drabina jest w odpowiednim stanie, czyli np. że jej szczeble nie są uszkodzone. Jeżeli drabina […]

Fakty o urazach związanych z wibracjami

Najczęstszą dolegliwością związaną z wibracjami są „białe palce”. Jej symptomy to: Mrowienie lub brak czucia w palcach. Białe zimne palce, gdy jest zimno. Dolegliwości po dotknięciu zimnego narzędzia. Wibracje mogą […]

Przepisy dotyczące drabin wolnostojących

Górne końce drabiny nie mogą naciskać na siebie. Drabin tych można używać jako drabin pojedynczych jedynie, jeżeli są do tego odpowiednio przystosowane. Z obu stron drabiny musi znajdować się łańcuch […]

Unikaj urazów związanych z wibracjami

W celu uniknięcia urazów związanych z wibracjami, możesz pracować wykorzystując mniej wibrujące narzędzia, narzędzia podwieszane lub zdalnie sterowane. Ogranicz ew. czas pracy z wykorzystaniem wibrujących narzędzi. Dziel się pracą z […]

Unikaj obciążających pozycji przy wykonywaniu pracy

Pracę należy organizować w taki sposób, aby całkowicie uniknąć obciążających pozycji pracy. Tam, gdzie jest taka możliwość i odpowiednia ilość miejsca, zawsze używaj pomocy technicznych. Dbaj o porządek, aby móc […]

Drabiny jako drogi ewakuacyjne

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim w miejscu pracy, oprócz drogi dostępu musi zawsze zostać zapewniona droga ewakuacyjna. W przypadku korzystania z drabin jako dróg dostępu/ewakuacyjnych należy je przymocować. Windy nie stanowią […]

Obciążenie związane z wibracjami

Ryzyko urazów związanych z wibracjami zależy od całkowitego obciążenia wibracjami, na które narażony jesteś w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Górna granica Twojego obciążenia wibracjami to 5 m/s². Pod żadnym pozorem […]

Prace obciążające jednostronnie (EBA)

Różne formy prac obciążających jednostronnie (EBA): Jednostronne, powtarzające się czynności. Statyczne prace wymagające podtrzymywania oraz przenoszenia. Prace w niewygodnych pozycjach. Prace wymagające uwagi, koncentracji, wytężenia słuchu i wzroku. Obciążające pozycje […]

Fakty o wymogach dotyczących drabin

Wszystkie drabiny muszą regularnie podlegać kontroli pod kątem zużycia, pęknięć i złamań. Uszkodzone drabiny należy natychmiast naprawić lub usunąć. Pamiętaj o różnicach między poszczególnymi rodzajami drabin w związku z wykonywaną […]