Brukarz-Pytania

Pytania dotyczące planów oznakowania

Czy w filmie, w którym Bent E pracuje w pobliżu ruchu drogowego, mogły zaistnieć niebezpieczne dla niego sytuacje? Jak mógłby wyglądać plan oznakowania dla wykonywanej w tym filmie pracy? Jakich […]

Pytania dotyczące hałasu podczas pracy w pobliżu ruchu drogowego

Porozmawiajcie o możliwym wyposażeniu chroniącym przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza podczas wykonywania prac w pobliżu ruchu drogowego .

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat prac w pobliżu ruchu drogowego

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Wytypuj 10 prawidłowych odpowiedzi na temat odległości od ruchu drogowego.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego. Prawidłowe oznakowanie może ochronić Cię przed wjeżdżaniem na Twój obszar pracy samochodów i rowerów stwarzających zagrożenie dla Ciebie i Twoich […]

Pytania dotyczące oświetlenia orientacyjnego i roboczego

Kto odpowiada za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia?

Sprawdź swoją wiedzę: Ile wiesz o pyle?

Sprawdź swoją wiedzę – ile wiesz o pyle?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat środków ochrony osobistej

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Pytania dotyczące porządku i bezpieczeństwa

Jakie niebezpieczne sytuacje mogą powstać i do jakich wypadków może dojść, jeżeli w miejscu pracy panuje nieporządek? Kto Twoim zdaniem powinien sprzątać? Czy sprzątanie jest wliczone w ustaloną cenę? Co […]

Zadanie dotyczące środków ochrony osobistej

Obejrzyj film i znajdź te sytuacje, w których Bent E nie korzysta ze środków ochrony osobistej lub niepoprawnie ich używa. Pomyśl, jakich środków ochrony osobistej Ty użyłbyś w tych sytuacjach. […]

Pytania dotyczące porządku i efektywnej pracy

Jakie inne przykłady przychodzą Ci na myśl w związku z sytuacją, w której z powodu panującego bałaganu trzeba zrezygnować z pomocy technicznych, mimo że powinny one zostać zastosowane? Czy bałagan […]

Pytania dotyczące środków ochrony osobistej

Czy Bent E korzysta w filmie z tych środków ochrony osobistej, z których powinien? Jakich środków ochrony osobistej powinien użyć? Przed czym one chronią? Kto odpowiada za to, czy używa […]

Zadanie dotyczące porządku na placu

Obejrzyj film i zanotuj, jak można przeciwdziałać nieporządkowi i kto jest odpowiedzialny za sprzątanie i utrzymywanie porządku. Przemyśl, jaki wpływ bałagan ma na jakość Twojej pracy, Twoje bezpieczeństwo i zarobki. […]

Pytania dotyczące konserwacji środków ochrony osobistej

Jakie znaczenie dla środków ochrony osobistej ma ich konserwacja? Co dzieje się, jeżeli nie są one czyszczone i nie podlegają konserwacji? Kto odpowiada za czyszczenie i konserwację środków ochrony osobistej? […]

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat porządku i bałaganu

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.