Pytania dotyczące oświetlenia

Jakie konsekwencje ma nieodpowiednie oświetlenie w Twoim miejscu pracy?

Co sam możesz zrobić, aby poprawić oświetlenie?