Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat współpracy i dobrej atmosfery pracy

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Sprawdź swoją wiedzę na temat współpracy i dobrej atmosfery pracy.

Niewiele potrzeba, aby uniknąć stresu i konfliktów. Zaleca się rozmowy o dobrych i złych doświadczeniach podczas pracy oraz współpracy w zakładzie i na placu budowy.

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat środków ochrony osobistej

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Zadanie dotyczące środków ochrony osobistej

Obejrzyj film i znajdź te sytuacje, w których Bent E nie korzysta ze środków ochrony osobistej lub niepoprawnie ich używa. Pomyśl, jakich środków ochrony osobistej Ty użyłbyś w tych sytuacjach. […]

Pytania dotyczące środków ochrony osobistej

Czy Bent E korzysta w filmie z tych środków ochrony osobistej, z których powinien? Jakich środków ochrony osobistej powinien użyć? Przed czym one chronią? Kto odpowiada za to, czy używa […]

Pytania dotyczące konserwacji środków ochrony osobistej

Jakie znaczenie dla środków ochrony osobistej ma ich konserwacja? Co dzieje się, jeżeli nie są one czyszczone i nie podlegają konserwacji? Kto odpowiada za czyszczenie i konserwację środków ochrony osobistej? […]

Sprawdź swoją wiedzę na temat odpowiednich warunków.

Właściwe środki pomocnicze oraz odpowiednie warunki mogą zapobiec urazom związanym z korzystaniem z wibrujących urządzeń. Niezależnie od tego, ile masz siły, silnie wibrujące maszyny mogą wpływać na Twój stan zdrowia. […]

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń: Shake it baby!

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Pytania dotyczące wibracji rąk/ramion:

Jak można uniknąć urazów związanych z wibracjami? Co możecie zrobić, aby zmniejszyć wibracje w Waszym miejscu pracy?

Wypadki z udziałem drabin

Kliknij na artykuł prasowy i zobacz, co może się stać, jeżeli podczas pracy na drabinie nie zachowuje się należnej ostrożności. Wraz z kolegą odpowiedz na pytania zawarte w zadaniu.

Pracownik budowlany: Czy to mógłbyś być Ty?

Czy wiesz wszystko o niebezpieczeństwach związanych z pracą na drabinach? Wraz z kolegą przejdź przez kolejne etapy zadania. Omówcie w grupie, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami sami zetknęliście się podczas pracy […]

Pytania dotyczące pracy na podnośniku

Jakie niebezpieczeństwa związane są z pracą na podnośniku? Czy możecie uniknąć tych niebezpieczeństw? Jak? Kto może zrobić najwięcej dla Twojego bezpieczeństwa podczas pracy na podnośniku?

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat pracy na podnośniku/dźwigu osobowym.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Pytania dotyczące Benta E w pyle

W jaki sposób Bant E mógł ograniczyć pylenie w sytuacji przedstawionej w filmie? I jeżeli nie można było uniknąć pyłu, jak można by się przed nim chronić? Z jakimi konsekwencjami […]

Pytania dotyczące Twojego zachowanie w przypadku pylenia

Kto ponosi odpowiedzialność za to, abyście nie byli narażani na działanie szkodliwego pylenia? Co sami zrobilibyście, gdybyście znaleźli się w takiej sytuacji?