Fakty: Jak brukarz powinien dbać o siebie

Jako brukarz często musisz dźwigać i przenosić ciężkie materiały. Krawężniki, kostka brukowa i płytki są ciężkie, dlatego też musisz uważać na to, ile i jak podnosisz. Na szczęście istnieje wiele […]

Problemy i propozycje ich rozwiązania podczas pracy z betonowymi elementami

Betonowe elementy są duże i ciężkie. Łatwo może dojść do wypadków, więc zachowuj ostrożność i stosuj się do zalecanych środków ostrożności. Problemy: Upadek z drabiny Pył oraz szkodliwy dla zdrowia […]

Zabezpieczenie przed upadkiem przez otwór w podłożu

Podczas prac remontowych istniejąca konstrukcja dachu może być osłabiona na tyle, że dach może grozić zawaleniem. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dach jest wytrzymały. Ewentualne braki należy naprawić lub […]

Migotanie przedsionków serca

Z czym wiąże się porażenie prądem? Przejrzyj to zadanie i sprawdź, czy miałeś do czynienia z podobnymi sytuacjami. Omów pytania z kolegą.

Montaż elementów drewnianych

Bezpieczny montaż elementów drewnianych w dużym stopniu zależy od odpowiedniego uwzględnienia warunków BHP w fazie projektowej, planowania i wykonania budowy. Współpraca między wszystkimi stronami zaangażowanymi w budowę jest konieczna. Dowiedz […]

Pamiętaj o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Podczas pracy w pobliżu ruchu drogowego jesteś narażony na wiele niebezpieczeństw. Dlatego też powinieneś zwrócić uwagę na sposób, w jaki osłonione jest Twoje miejsce pracy. Roboty drogowe prawie zawsze utrudniają […]

Fakty o sporządzaniu planów oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami

W związku z robotami drogowymi należy sporządzić dokładny plan zapewniający precyzyjne oznakowanie miejsca pracy. Plan oznakowania musi zawierać: Opis i rysunek obszaru pracy Harmonogram robót drogowych Ewentualne okresy wyłączenia obszaru […]

Pytania dotyczące Twoich prac wykopowych

Czy czułbyś się bezpiecznie, gdybyś musiał zejść do wykopu pokazanego w filmie? Dlaczego tak/nie?

Sprawdzian dotyczący zabezpieczania wykopów

Sprawdź w Internecie, jakie istnieją formy zabezpieczeń wykopów. Znajdź firmy je oferujące i sprawdź, ile kosztują. Zastanów się, czy uważasz, że zabezpieczenie wykopu przy pomocy np. boksu szalunkowego jest drogie. […]

Fakty o rodzajach oznakowania

Istnieje wiele różnych typów oznakowania, a to jakiego typu użyć, zależy od rozmiaru i rodzaju robót drogowych. Rozróżnia się następujące typy oznakowania: Pachołki drogowe Pachołki drogowe z odblaskowymi klockami na […]

Fakty o robotach drogowych z obszarem wolnym od pracy

Roboty drogowe na mniej uczęszczanych drogach lub ruchome prace można zabezpieczyć poprzez utworzenie obszaru wolnego od pracy. Obszar wolny od pracy to: Obszar o szerokości 1 m, tworzony między miejscem […]

Wytypuj 10 prawidłowych stwierdzeń na temat konieczności zabezpieczenia wykopu.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

Bierz przykład z posadzkarzy

Posadzkarze zmagają się z obciążającymi pozycjami pracy. Dlatego też zostały opracowane nowe techniki i narzędzia nieobciążające układu mięśniowo-szkieletowego, które można wykorzystać zwłaszcza podczas pracy w pozycji klęczącej. To tzw. „stojący […]

Fakty o robotach drogowych trwających tylko jeden dzień

Na roboty drogowe składa się wiele prac. Ze względu na własne bezpieczeństwo powinieneś pamiętać o osłonach nawet, jeżeli chodzi o mniejsze zlecenia. Mniejsze roboty drogowe to np.: Rozstawianie oświetlenia i […]

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego. Prawidłowe oznakowanie może ochronić Cię przed wjeżdżaniem na Twój obszar pracy samochodów i rowerów stwarzających zagrożenie dla Ciebie i Twoich […]