Zadanie – wypróbuj pozycję pracy

Obejrzyj film i znajdź scenę, w której Bent E naraża się na obciążającą pozycję podczas pracy.

Wraz z sąsiadem spróbuj odtworzyć tę sytuację, tzn. wyjdźcie na podłogę i usiądźcie, ustawcie lub połóżcie się w tej samej pozycji co Bent E.

W jaki konkretny sposób ulepszylibyście tę pozycję pracy? Znajdźcie inny nieobciążający układu mięśniowo-szkieletowego sposób siedzenia, stania lub leżenia.