Wykonywanie prac murarskich

Czytaj, w jaki sposób można ograniczyć ciężką pracę oraz obciążające pozycje pracy.

  • Podnoś rusztowanie co 1 metr.
  • Fundamenty i cokoły – rozplanuj prace tak, aby uniknąć wykonywania czynności na wysokości poniżej kolan.
  • Używaj ładunków kamieni po 80 sztuk. Umieszczaj je na podwyższonych platformach w miejscu wykonywania pracy.
  • Prace murarskie pod okapem, balkonami i sufitami – unikaj prac na wysokości powyżej ramion.
  • Prace murarskie w ciasnych pomieszczeniach – w razie możliwości używaj pomocy technicznych i zapewnij dobrą drogę dostępu do pomieszczenia.
  • Wiadra murarskie – ustawiaj je wyżej, możesz skorzystać ze statywu.
  • Docinanie kamieni – korzystaj z narzędzi odciążających plecy i ramiona.
  • Przygotowywanie i mieszanie zaprawy – używaj bezprzewodowych narzędzi mechanicznych, obsługiwanych dwiema rękami – np. mieszalnika z zamontowanym mieszadłem.

Dowiedz się więcej:

Prace murarskie