Prace obciążające jednostronnie (EBA)

Różne formy prac obciążających jednostronnie (EBA):

 • Jednostronne, powtarzające się czynności.
 • Statyczne prace wymagające podtrzymywania oraz przenoszenia.
 • Prace w niewygodnych pozycjach.
 • Prace wymagające uwagi, koncentracji, wytężenia słuchu i wzroku.

Obciążające pozycje pracy oraz ruchy mają związek z:

 • Organizacją i wyposażeniem miejsca pracy.
 • Budową i wymogami dotyczącymi obsługi używanych maszyn i pomocy technicznych.
 • Formą przedmiotów obrabianych oraz ich rozmieszczeniem przed, podczas oraz po obróbce.
 • Wyborem metody pracy.

Unikaj obciążających pozycji pracy:

 • Pracę organizuj w taki sposób, aby całkowicie uniknąć obciążających pozycji pracy.
 • Tam, gdzie jest taka możliwość i odpowiednia ilość miejsca, zawsze użwyaj pomocy technicznych.
 • Dbaj o porządek, aby móc stosować pomoce techniczne.
 • Różnicuj typy wykonywanej pracy oraz pozycje pracy.
 • Unikaj prac na wysokości powyżej ramion i poniżej kolan.
 • W razie możliwości unikaj wykonywania pracy w pozycji leżącej, przykucnej oraz klęcznej przez dłuższy czas.

Dowiedz się więcej:

Jednostronne obciążające czynności pracy oraz jednostronne powtarzające się czynności pracy