Unikaj obciążających pozycji przy wykonywaniu pracy

  • Pracę należy organizować w taki sposób, aby całkowicie uniknąć obciążających pozycji pracy.
  • Tam, gdzie jest taka możliwość i odpowiednia ilość miejsca, zawsze używaj pomocy technicznych.
  • Dbaj o porządek, aby móc stosować pomoce techniczne.
  • Różnicuj typy wykonywanej pracy oraz pozycje pracy.
  • Unikaj prac na wysokości powyżej ramion i poniżej kolan.
  • W razie możliwości unikaj wykonywania pracy w pozycji leżącej, przykucnej oraz klęcznej przez dłuższy czas.

Dowiedz się więcej o pozycjach pracy oraz ruchach wykonywanych podczas poszczególnych czynności