Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego

twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter

Sprawdź swoją wiedzę na temat prac w pobliżu ruchu drogowego.

Prawidłowe oznakowanie może ochronić Cię przed wjeżdżaniem na Twój obszar pracy samochodów i rowerów stwarzających zagrożenie dla Ciebie i Twoich kolegów.

Jednocześnie oznakowanie obszaru robót drogowych kieruje uczestnikami ruchu w taki sposób, aby nie wyrządzali sobie nawzajem szkody.

Sprawdź swoją wiedzę i zobacz, czy jesteś gotowy do bezpiecznego wykonywania prac w pobliżu ruchu drogowego.

Najmniejsza odległość dzieląca tarczę znaku drogowego od podłoża powinna wynosić
1 m
50 cm
2 m
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

1 metr nad jezdnią wystarczy, aby wszyscy uważni uczestnicy ruchu zauważyli znak drogowy. Może on jednak być umieszczony wyżej, 1 metr jest wysokością minimalną.

To jest znak ostrzegawczy i oznacza
Wykopy! Należy go używać jako ostrzeżenia przed dziurami w nawierzchni.
Roboty drogowe! Należy go używać podczas wszystkich robót drogowych z wyjątkiem ruchomych robót drogowych na mniejszych i mało uczęszczanych drogach.
Robotnicy na drodze! Należy go użyć, jeżeli brakuje czasu na rozstawienie zapory drogowej.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Znak ten jest dla Twojego bezpieczeństwa. Ważne jest, abyś zawsze używał go przy robotach drogowych i ostrzegał tym samym uczestników ruchu o tym, że poruszasz się po drodze. Jedynie w przypadku mniejszych i mniej uczęszczanych dróg można pominąć znak ostrzegawczy.

Pachołki drogowe to wytrzymałe plastikowe rury umieszczone na podstawie. Używa się ich
Jeżeli droga ma zostać całkowicie wyłączona z ruchu
Jeżeli okres trwania robót drogowych jest krótszy
Jako tymczasowe ogrodzenie do momentu dowiezienia zapór drogowych.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Pachołków drogowych używa się jako ogrodzenia wzdłuż drogi oraz do utworzenia linii granicznej w przypadku robót tymczasowych, zarówno stacjonarnych jaki i ruchomych. Jeżeli stacjonarne roboty drogowe odbywają się na terenie o gęstym zabudowaniu, odległość między poszczególnymi pachołkami może wynosić najwyżej 6 metrów. Poza obszarami gęstych zabudowań odległość między poszczególnymi pachołkami może wynosić najwyżej 20 metrów.

Czy wolno umieszczać oznakowanie na drogach rowerowych?
Tak, ale jedynie jako rozwiązanie awaryjne. W takim przypadku należy również zapewnić, że stwarza ono jak najmniejsze zagrożenie dla rowerzystów.
Nie, nigdy
Tak, to jest bardzo wygodne miejsce do rozstawiania oznakowania.
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Możesz umieścić oznakowanie na drodze rowerowej, jeżeli nie ma innych możliwości. Jeżeli rozstawienie np. pachołków lub zapór drogowych na drogach rowerowych jest konieczne, należy je przytwierdzić, aby zbyt łatwo się nie przesuwały. W przeciwnym razie stwarzają one zbyt duże niebezpieczeństwo dla rowerzystów.

Podczas wykonywania wszelkiego rodzaju robót drogowych należy rozstawić następujące ogrodzenie
Jedynie ogrodzenie podłużne oddzielające od ruchu drogowego
Jedynie ogrodzenie poprzeczne oddzielające miejsce prac od jezdni
Zarówno ogrodzenie podłużne jak i poprzeczne
Sprawdź odpowiedzi

Twoja odpowiedź jest poprawna

Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa

Podczas wykonywania każdego rodzaju robót drogowych należy rozmieścić ogrodzenie podłużne i poprzeczne wokół obszaru prac. Ma to na celu zabezpieczenie przed wjeżdżaniem samochodów na obszar robót od ich zaplecza oraz na teren, gdzie odbywają się prace i składowane są materiały.

Istnieje wiele rodzajów ogrodzeń. Musisz wybrać ten rodzaj, który najlepiej pasuje do wykonywanego przez Ciebie typu robót drogowych; ruchomych, stacjonarnych, typu maszyn itd.

inne ludy strzeli
(45%)
(55%)