Fakty o sporządzaniu planów oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami

W związku z robotami drogowymi należy sporządzić dokładny plan zapewniający precyzyjne oznakowanie miejsca pracy. Plan oznakowania musi zawierać:

  • Opis i rysunek obszaru pracy
  • Harmonogram robót drogowych
  • Ewentualne okresy wyłączenia obszaru z ruchu
  • Opis rodzajów oznakowania
  • Komentarz o użyciu widocznej odzieży roboczej

UWAGA! Pamiętaj, że plan oznakowania musi zostać zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Danii (vejdirektoratet) lub inny odpowiedni urząd.