Fakty o rodzajach oznakowania

Istnieje wiele różnych typów oznakowania, a to jakiego typu użyć, zależy od rozmiaru i rodzaju robót drogowych.

Rozróżnia się następujące typy oznakowania:

  • Pachołki drogowe
  • Pachołki drogowe z odblaskowymi klockami na linie
  • Tablice kierujące
  • Zapory drogowe
  • Przyczepy sygnalizacyjne z elementami świetlnymi i tablicami