Fakty o robotach drogowych z obszarem wolnym od pracy

Roboty drogowe na mniej uczęszczanych drogach lub ruchome prace można zabezpieczyć poprzez utworzenie obszaru wolnego od pracy. Obszar wolny od pracy to:

  • Obszar o szerokości 1 m, tworzony między miejscem pracy a jezdnią, po której poruszają się pojazdy.
  • Na tym obszarze nie wolno wykonywać pracy ani ustawiać materiałów.
  • Musi on jednak zostać widocznie oznakowany jako obszar prac.
  • Ogrodzenie musi składać się z ogrodzenia poprzecznego oddzielającego od ruchu drogowego oraz podłużnego między obszarem pracy a jezdnią, po której poruszają się samochody.
  • Obszar wolny od pracy należy zabezpieczyć widocznym oznakowaniem.