Fakty o robotach drogowych trwających tylko jeden dzień

Na roboty drogowe składa się wiele prac. Ze względu na własne bezpieczeństwo powinieneś pamiętać o osłonach nawet, jeżeli chodzi o mniejsze zlecenia. Mniejsze roboty drogowe to np.:

  • Rozstawianie oświetlenia i tablic drogowych oraz słupków i tablic na poboczu.
  • Prace przykrawężnikowe oraz prace związane z przewodami.
  • Znakowanie jezdni.
  • Pomiary techniczne drogi.
  • Prace studzienkowe, usuwanie osadów i przepłukiwanie kanalizacji.