Wytypuj 10 prawidłowych odpowiedzi na temat odległości od ruchu drogowego.

Wypełnij formularz i sprawdź, ile wiesz o bezpieczeństwie.

W miejscach, gdzie dozwolona prędkość wynosi 60 km/godz., ostrzeżenie o robotach drogowych należy ustawić w odległości 10 metrów.
Tak
Nie
Jeżeli wolna szerokość jezdni jest mniejsza niż 3 metry (2,6 w przypadku mniejszych dróg o niewielkim natężeniu ruchu drogowego), należy zamknąć drogę.
Tak
Nie
W miejscach, gdzie dozwolona prędkość wynosi 60 km/godz., ostrzeżenie o robotach drogowych należy ustawić w odległości 50 metrów.
Tak
Nie
Kierowanie ruchem nie jest konieczne, jeżeli wolna szerokość jezdni wynosi między 3 a 4,5 metra (między 2,6 i 3,5 metra w przypadku mniejszych, mniej uczęszczanych dróg).
Tak
Nie
Chodnik należy zamknąć, jeżeli jego wolna szerokość jest mniejsza niż 0,5 metra.
Tak
Nie
Drogę rowerową należy zamknąć, jeżeli jej wolna szerokość jest mniejsza niż 1 metr.
Tak
Nie
Linię graniczną, oznaczającą zwężenie drogi w przypadku robót drogowych należy umieścić w takiej odległości od miejsca prac, aby kierowca samochodu, który zauważy linię dopiero po wjechaniu na nią, zdążył wyhamować, zanim wjedzie na miejsce robót.
Tak
Nie
Droga hamowania dla samochodu jadącego 110 km/godz. wynosi 55 metrów.
Tak
Nie
Droga hamowania dla samochodu jadącego 60 km/godz. wynosi 75 metrów.
Tak
Nie
Droga hamowania dla samochodu jadącego 40 km/godz. wynosi 40 metrów.
Tak
Nie
Zobaczjak ci poszło
twój wynik
nieprawidłowy'o'meter
skorygowania'o'meter
inne ludy strzeli